Crodino Summer 2022

Het kleine, non alcoholische zusje van Aperol, Crodino speelt perfec tin op de alsmaar groeiende trend van non alcoholische dranken en mixers in de horeca. Zomer 2022 was dan ook de perfecte timing voor Crodino om hèt borrelmoment te claimen op de Nederlandse terrassen. In samenwerking met locale horeca ondernemers heeft ons Promotie en sales team in 3 maanden 50.000 perfect serve Crodino glazen uit geserveerd. Met ondersteuning van twee promotionele voertuigen, een elektrische scooter en een mobiele bar + fiets, zijn de teams zelfstandig heel Nederland door geweest waardoor veel horeca outlets nu Crodino vast op het menu hebben staan.

SHOWPONY.

CHECK
IT OUT:

AND MORE..